Wpłaty czynszowe bez prowizji

Informujemy mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, że z dniem 31.12.2015 r zostanie rozwiązana umowa z Pocztą Polską S.A  na dokonywanie wpłat czynszowych bez prowizji.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat czynszowych w pozostałych punktach, z którymi Spółdzielnia ma zawarte umowy:

  • PKO Bank Polski przy PKS Żary
  • PKO Ajencja przy ul. Moniuszki 38
  • Bank Spółdzielczy Trzebiel
  • Punkt Opłat -  Goliański Zenon przy  ul. Paderewskiego
  • Punkt Opłat -  Górska Joanna przy Szkole Podstawowej Nr 1
  • Punkt Opłat  - Maciejak Beata  ul. Katowicka

 

Stan zadłużenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2015. 

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci ciepłowniczej, związanymi z wymianą armatury odcinającej, zachodzi konieczność zatrzymania jej pracy i w konsekwencji wstrzymania dostaw ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla wszystkich naszych Klientów w Żarach.

Stan zadłużenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.04.2015. 

Ubezpieczenie grupowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje wszystkich mieszkańców, że na podstawie porozumienia jakie zawarliśmy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.