Obowiązek informacyjny

Informujemy, że Administratorem danych osobowych  jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Wieniawskiego 1, zwana dalej Spółdzielnią.

Dane osobowe członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Członkowie Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów Spółdzielni Mieszkaniowej.

Obowiązek informacyjny realizowany zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

 

Stan zadłużenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2016.

STAN ZADŁUŻENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.03.2016. 

Odczyt liczników wody

Informujemy mieszkańców, że w związku ze zmianą stawek za zużycie wody, odczyt liczników wodnych nastąpi 30 kwietnia 2016 r. Rozliczenie za okres czterech miesięcy nastąpi na początku maja br.

Stan zadłużenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.12.2015.